Методичний кабінет


Робота методичної служби
спрямована на збереження цілісної мережі закладів культури, створення умов для підвищення культурного рівня, естетичного виховання та творчого розвитку громадян, задоволення їх культурних і дозвіллєвих потреб, а також на розвиток мистецького аматорства і творчої діяльності в районі, організацію та проведення масштабних культурно-мистецьких заходів, методичну, консультаційну та практичну допомогу закладам культури клубного типу і аматорським художнім колективам, реалізацію ряду культурно-мистецьких проектів.
При виконанні планових завдань щодо забезпечення розвитку народної творчості, заходів соціально-культурного спрямування здійснюється тісна взаємодія з департаментами, управліннями та відділами райдержадміністрації міською радою, головами сільських територіальних громад району, тісна співпраця з громадськими організаціями і спілками, підприємствами, установами, організаціями міста та району.
Щороку проводяться заходи з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, збереження і популяризація народних звичаїв тощо.
В плані методичного забезпечення для клубних працівників системи  постійно проводяться семінари-практикуми.
Метою патріотичного виховання є становлення громадянина – патріота України, готового самовіддано будувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу; забезпечувати її національну безпеку; знати свої права та обов’язки, цивілізовано відстоювати їх; сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві. Зусилля клубних працівників спрямовані на утвердження в державі патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування національної гідності, готовності відстоювати інтереси держави, поглиблення знань про державну символіку і т.п.
З метою аналізу діяльності та надання методичної допомоги працівникам сільських клубних закладів проводяться виїзди методистів на місця.
Щорічно видаються аналітичні матеріали «Основні показники роботи галузі культури Гайсинського району за звітний рік», «Календар знаменних і пам’ятних дат».
Методичне забезпечення діяльності клубних закладів здійснюється також шляхом підготовки і видання тематичних буклетів, пам’яток, сценаріїв масових заходів, проведення практичних і тематичних консультацій.
Для професійної орієнтації у методичному кабінеті оформлено вітрини «На допомогу сільським закладам культури». Тут можна знайти зразки планів роботи, ведення клубної документації та основні цільові програми згідно яких працює галузь культури на Гайсинщини.
Сьогодні, коли на світовому ринку усе більше посилюється боротьба за кваліфіковану робочу силу, відбуваються зміни в підходах до управління людськими ресурсами. Це стосується і підбору кадрів в сфері культури району, де основними вимогами до претендентів є кваліфікаційна підготовка, креативність та енергійність, наявність творчого підходу та високі моральні якості.